English version of this page

CUNP-stipend til reise og opphold

Det norske universitetssenter i Paris (DNUP) lyser ut stipend til reise- og opphold for ph.d.-kandidater og postdoktorer i Paris eller det øvrige Frankrike. Søknadsfrist er 1. februar 2020.

Mennesker som sitter rundt et bord og diskuterer. Foto.

DNUP lyser ut stipender av 1–2 måneders varighet for faglig opphold ved læresteder/forskningsinstitusjoner i Paris eller andre steder i Frankrike.

Ordningen gjelder for ph.d.-kandidater og ansatte i postdoktor-stillinger med opptak ved medlemsinstitusjonene NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Søknadene vil bli behandlet slik at svar foreligger innen midten av februar.

Søknadsskjema (word) 

Søknader sendes pr e-post til Kirstin B. Skjelstad, skjelsta@msh-paris.fr

Vilkår

 • Søker må fylle ut søknadsskjema.
 • Søknadsskjema sendes til Kirstin B. Skjelstad: skjelsta@msh-paris.fr
 • Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av høstsemesteret det året du søker.
 • Søkere kan vanligvis tildeles stipend maksimalt to ganger: en gang som ph.d.-kandidat og en gang som postdoktor. Om særlige grunner tilsier det, kan en søker tildeles stipend inntil tre ganger. Dette må i så fall grunngis spesielt i søknaden.   
 • Etter avsluttet opphold skal det sendes en kort rapport om arbeidet til Kirstin B. Skjelstad: skjelsta@msh-paris.fr

Reise- og oppholdskostnader

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og jus. Stipendet skal være et bidrag til å dekke reise- og ekstra oppholdskostnader. Det gis kr. 17.500,- pr. måned til dekning av bolig og andre ekstrakostnader. I tillegg vil reise på økonomiklasse bli dekket. Støtten utbetales normalt til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

I Paris vil senteret være behjelpelig med å skaffe adgangskort til lesesalsplass på biblioteket til Fondation Maison des Sciences de l’Homme/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, for de som ikke har avtale med andre institusjoner. Vi kan også utstede Carte d’accueil FMSH som gir adgang til samlinger, biblioteker, m.m. Vi kan ikke skaffe bolig, men formidler adresser til utleieboliger.

  Kontakt

  For nærmere opplysninger kontakt:

  Senterleder Johs. Hjellbrekke (+33 6 79 15 75 51 / +47 92 82 49 21) eller 

  administrativ leder Kirstin B. Skjelstad (+33 6 23 75 13 81)

  Publisert 6. mars 2018 17:26 - Sist endret 21. apr. 2020 16:38