English version of this page

CUNP PhD/Postdoc-stipend til reise og opphold

Det norske universitetssenter i Paris (DNUP) lyser ut stipend til reise- og opphold for ph.d.-kandidater og postdoktorer i Paris eller det øvrige Frankrike. Søknadsfrist er 1. februar 2021.

Fem personer av begge kjønn  er samlet rundt et bord.
Foto: Pixabay.com

DNUP lyser ut stipender av 1–2 måneders varighet for faglig opphold ved læresteder/forskningsinstitusjoner i Paris eller andre steder i Frankrike.

Ordningen gjelder for ph.d.-kandidater og ansatte i postdoktor-stillinger med opptak ved medlemsinstitusjonene Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet eller Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. 

Søknadene vil bli behandlet slik at svar foreligger innen midten av februar.

Søknadsskjema

Vilkår

Søker må fylle ut søknadsskjema.

  • Søknadsskjema sendes til Kirstin B. Skjelstad: skjelsta@msh-paris.fr
  • Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av høstsemesteret det året du søker.
  • Søkere kan vanligvis tildeles stipend maksimalt to ganger: en gang som ph.d.-kandidat og en gang som postdoktor. Om særlige grunner tilsier det, kan en søker tildeles stipend inntil tre ganger. Dette må i så fall grunngis spesielt i søknaden.   
  • Etter avsluttet opphold skal det sendes en kort rapport om arbeidet til Kirstin B. Skjelstad: skjelsta@msh-paris.fr

Reise- og oppholdskostnader

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og jus. Stipendet skal være et bidrag til å dekke reise- og ekstra oppholdskostnader. Det gis kr. 17.500,- pr. måned til dekning av bolig og andre ekstrakostnader. I tillegg vil reise på økonomiklasse bli dekket. Støtten utbetales normalt til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

Vi kan utstede Carte d’accueil FMSH som gir adgang til samlinger, biblioteker, m.m. Vi kan ikke skaffe bolig, men formidler adresser til utleieboliger.

 

Kontakt

For nærmere opplysninger kontakt:

  • Senterleder Marek Thue Kretschmer  (+33 788438167 / +47 91333641) eller 
  • Administrativ leder Kirstin B. Skjelstad (+33 6 23 75 13 81)
Publisert 6. mars 2018 17:26 - Sist endret 6. jan. 2021 16:23