English version of this page

Forskerstipend 2021

Det norske universitetssenter i Paris (DNUP) lyser ut stipender til reise- og opphold for forskere til Paris eller det øvrige Frankrike i 2021. Søknadsfrist 1. februar 2021.

Kvinne sitter og leser en bok med Eiffeltårnet i bakrgunnen.
Foto: Colourbox.com

DNUP lyser ut stipender av 1–2 måneders varighet for faglig opphold ved læresteder, forskningsinstitusjoner, arkiver og biblioteker i Paris eller andre steder i Frankrike.

Ordningen gjelder for fast vitenskapelig ansatte ved medlemsinstitusjonene Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, eller Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og juss. Stipendet skal være et bidrag til å dekke reise- og ekstra oppholdskostnader.

Søknadene vil bli behandlet slik at svar foreligger innen midten av februar 2021.

Søknadsskjema

Vilkår

  • Søker må fylle ut søknadsskjema.
  • Prosjektskisse for forskningsprosjektet skal legges ved søknaden.
  • Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av høstsemesteret 2021.

  • Søknader sendes pr e-post til administrativ leder Kirstin B. Skjelstad.

  • Etter avsluttet opphold skal det sendes en kort rapport om arbeidet til Kirstin B. Skjelstad.

Reise- og oppholdskostnader

Det gis NOK 17.500,- pr. måned til dekning av bolig og andre ekstrakostnader. I tillegg vil reise på økonomiklasse bli dekket. Støtten utbetales normalt til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

Senteret kan utstede Carte d’accueil FMSH som gir adgang til samlinger, biblioteker, med mer. Vi kan ikke skaffe bolig, men formidler adresser til utleieboliger.

Kontakt

Nærmere opplysninger kontakt:

Publisert 15. des. 2020 11:50 - Sist endret 21. des. 2020 12:10