English version of this page

Stipend

Viktig informasjon til alle mottakere av CUNP-stipend og Mobilitetes-stipend i 2020: Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre oppholdet i løpet av 2020 på grunn av Covid-19, vil dere kunne beholde stipendet også i 2021.

Important information to all recipients of the CUNP-stipend or Mobility-stipend 2020: If it is not possible to realise your plans in 2020 due to Covid-19, you can keep the stipend through 2021. 

 

CUNP Stipend til reise- og opphold for PhD og Post.doc

Søknadsfrist 1. februar. Senteret lyser ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold ved læresteder eller forskningsinstitusjoner i Frankrike. Ordningen gjelder for ph.d.-kandidater eller postdoktorer.

Mobilitetsstipend

Søknadsfrist 1. februar. Inviter en fransk forsker til Norge i tilknytning til prosjekt, forelesning, eller mindre konferanse.

Eksterne ressurser

Auroraprogrammet

Auroraprogrammet skal etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Norske vitenskapelige ansatte og forskergrupper kan søke om støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Mer informasjon: Auroraprogrammet 

Ph.d. ved École des Hautes Études en Sciences Sociale 

Hovedtyngden av undervisningen ved  École des Hautes Études en Sciences Sociale (EHESS), som er en forsk­ningsinstitusjon like mye som en utdanningsinstitusjon, foregår på doktorgradsnivå, men foregår også på masternivå.

Skolens forskere gir seminarer innenfor sine egne forskningsfelt eller med utgangspunkt i virksomheten til forsker­gruppene ved høyskolen. Det tildeles årlig ca. 200 doktorgrader ved EHESS.

Senteret kan yte rådgivende og praktisk hjelp til alle som ønsker å bli opptatt som doktorgradsstudent ved EHESS, eller som vil ha et kortere og friere forskningsopphold ved denne høyskolen.

Se oversikt over studietilbudene ved EHESS