English version of this page

Stipend

Foto. Tre personer sitter ved et bord. Ingen ansikter er synlige, kun to hender som noterer på en notatblokk.

Stipendene lyses ut i desember hvert år og har søknadsfrist 1. februar. 

Forskerstipend 2022

Det norske universitetssenter i Paris (CUNP) lyser ut stipender til reise- og opphold for forskere til Paris eller det øvrige Frankrike. Søknadsfrist er 1. februar 2022.

CUNP-stipend til reise- og opphold for PhD og postdoktor 2022

Det norske universitetssenter i Paris (CUNP) lyser ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold ved læresteder eller forskningsinstitusjoner i Frankrike. Ordningen gjelder kun for ph.d.-kandidater eller postdoktorer. Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Mobilitetsstipend 2022

Inviter en fransk forsker til Norge i tilknytning til prosjekt, forelesning, eller mindre konferanse.
Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Eksterne ressurser

Auroraprogrammet

Auroraprogrammet skal etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Norske vitenskapelige ansatte og forskergrupper kan søke om støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Mer informasjon: Auroraprogrammet 

PhD ved École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Hovedtyngden av undervisningen ved École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), som er en forsk­ningsinstitusjon like mye som en utdanningsinstitusjon, foregår på doktorgradsnivå, men foregår også på masternivå.

Skolens forskere gir seminarer innenfor sine egne forskningsfelt eller med utgangspunkt i virksomheten til forsker­gruppene ved høyskolen. Det tildeles årlig ca. 200 doktorgrader ved EHESS.

Senteret kan yte rådgivende og praktisk hjelp til alle som ønsker å bli opptatt som doktorgradsstudent ved EHESS, eller som vil ha et kortere og friere forskningsopphold ved denne høyskolen.

Se oversikt over studietilbudene ved EHESS