Stipend, støtte og ph.d. i Paris

Studenter som jobber.

CUNP Stipend til reise- og opphold for ph.d. og postdoktor i Paris eller det øvrige Frankrike

Søknadsfrist er 1.februar

Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP, lyser ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold i Paris eller ved andre læresteder eller forskningsinstitusjoner i Frankrike. Ordningen gjelder for dr.gradsstipendiater med opptak ved eierinstitusjonene NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.. Ansatte i postdoktor-stillinger kan også komme i betraktning.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsfag, humanistiske fag og jus, men det tilstrebes en balanse mellom de to fakultetsområdene.

Franske forskere til Norge – Mobilitetsprogram

Søknadsfrist er 1.februar

Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP, vil la norske forskere få anledning til å invitere franske forskere til Norge, i tilknytning til samarbeidsprosjekter, til å holde gjesteforelesninger eller til kortere gjesteforskeropphold, begrenset oppad til 1 måned. Et mulig tiltak kan også være støtte til mindre konferanser med fransk deltakelse.

Auroraprogrammet - forskerutveksling mellom Norge og Frankrike

Auroraprogrammet skal etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Norske vitenskapelige ansatte og forskergrupper kan søke om støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Ph.d. ved École des Hautes Études en Sciences Sociale (EHESS)

Hovedtyngden av undervisningen ved EHESS, som er en forsk­ningsinstitusjon like mye som en utdanningsinstitusjon, foregår på doktorgradsnivå, men foregår også på masternivå. Skolens forskere gir seminarer innenfor sine egne forskningsfelt eller med utgangspunkt i virksomheten til forsker­gruppene ved høyskolen. Det tildeles årlig ca. 200 doktorgrader ved EHESS.

Senteret kan yte rådgivende og praktisk hjelp til alle som ønsker å bli opptatt som doktorgradsstudent ved EHESS, eller som vil ha et kortere og friere forskningsopphold ved denne høyskolen.

Publisert 19. des. 2017 15:30 - Sist endret 23. aug. 2019 16:11