Biblioteker i Paris

Paris byr på et mangfold av biblioteker. I tillegg til det store franske nasjonalbiblioteket (BNF) og spesielle universitetsbiblioteker, finnes det rundt 40 biblioteker i byen. Mange av disse er forskningsbiblioteker.

Bokhyller.

Foto: Pixabay

Bibliotekskort til Fondation Maison des Sciences de L'Homme (FMSH)

Innskriving skjer direkte i biblioteket. Kortet gir rett til å arbeide på biblioteket og låne bøker.

Biblioteket befinner seg i 2. etg. på FMSH, og ved å fylle ut et skjema vil du få tilsendt en epost etter ca tre dager for å hente bibliotekskortet.  Det er ikke anledning til å reservere fast arbeidsplass. Huset er åpent fra kl. 9.00 til 20.00 på hverdager, stengt lørdag og søndag.

Slik skaffer du deg bibliotekskort:


Bibliothèque Nationale de France (BNF)

Bibliothèque Nationale de France er spredt på flere steder i Paris. Hovedavdelingen ble høsten 1998 flyttet fra 58, rue Richelieu, Paris 2e, til Quai François Mauriac, Paris 13e. Dertil finnes to andre mindre avdelinger, én nær Bastillen i 4. arrondissement (Bibliothèque de l'Arsenal), og én ved den gamle operaen (9. arrondissement).

Bibliothèque Sainte-Genevieve

Bibliothèque Sainte-Genevieve er et forskningsbibliotek med store boksamlinger som dekker de fleste samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner. Adr.: 10, place du Panthéon, 75005 Paris. Tlf.(0)1 44 41 97 97. Métro Cardinal Lemoine, Cluny la Sorbonne eller RER Luxembourg.

Bibliothèque Nordique

Bibliothèque Nordique er en filial av universitetsbiblioteket Sainte-Geneviève, men fungerer som selvstendig enhet med egen inngang rundt hjørnet. Adr.: 6, rue Valette, 75005 Paris. Tlf. (0)1 44 41 97 50.

Bibliothèque Historique de Paris

Adr.: 24, rue Pavée, 75004 Paris. Tlf. (0)1 44 59 29 40.
Métro: Saint Paul

Bibliothèque Fourney

Spesialbibliotek for kunsthistorie, brukskunst og håndverk, med samlinger av bøker, tidsskrifter, plakater, postkort, stoff- og tapetprøver, samt et stort ikonografisk materiale av lysbilder, fotografier, reproduksjoner, m.m. Samlingene er direkte tilgjengelige for forskere. Adgangs- og lånekort: Som for Bibliothèque Historique de Paris. Adr.: Hôtel de Sens, rue du Figuier, 75018 Paris Cedex 04. Tlf. (0)1 42 78 14 60.

Bibliothèque Byzantine

Bibliothèque Byzantine er et spesialbibliotek for senantikken og østlig kristendom. Adr.: 52, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris tlf. (0)143548660.

Publisert 19. des. 2017 15:30 - Sist endret 10. des. 2019 12:29