Biblioteker i Paris

Paris byr på et mangfold av biblioteker. I tillegg til det store franske nasjonalbiblioteket (BNF) og spesielle universitetsbiblioteker, finnes det rundt 40 biblioteker i byen. Mange av disse er forskningsbiblioteker.

Foto. Bokhyller fylt med bøker.
Foto: Pixabay

Bibliothèque Nationale de France (BNF)

Bibliothèque Nationale de France er spredt på flere steder i Paris. Hovedavdelingen ble høsten 1998 flyttet fra 58, rue Richelieu, Paris 2e, til Quai François Mauriac, Paris 13e. Dertil finnes to andre mindre avdelinger, én nær Bastillen i 4. arrondissement (Bibliothèque de l'Arsenal), og én ved den gamle operaen (9. arrondissement).

Grand Équipement Documentaire du Campus Condorcet (GED)

Adr.: 10 Cour des Humanités, 93300 Aubervilliers

Bibliothèque Sainte-Genevieve

Bibliothèque Sainte-Genevieve er et forskningsbibliotek med store boksamlinger som dekker de fleste samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner.

Adr.: 10, place du Panthéon, 75005 Paris. Tlf. +33 (0)1 44 41 97 97

Bibliothèque Nordique

Bibliothèque Nordique er en filial av universitetsbiblioteket Sainte-Geneviève, men fungerer som selvstendig enhet med egen inngang rundt hjørnet. 

Adr.: 6, rue Valette, 75005 Paris. Tlf. +33 (0)1 44 41 97 50

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP)

Adr.: 24, rue Pavée, 75004 Paris. Tlf. +33 (0)1 44 59 29 40

Bibliothèque Forney

Spesialbibliotek for kunsthistorie, brukskunst og håndverk, med samlinger av bøker, tidsskrifter, plakater, postkort, stoff- og tapetprøver, samt et stort ikonografisk materiale av lysbilder, fotografier, reproduksjoner, m.m. Samlingene er direkte tilgjengelige for forskere. Adgangs- og lånekort: Som for Bibliothèque Historique de Paris. 

Adr.: Hôtel de Sens, 1, rue du Figuier, 75018 Paris Cedex 04. Tlf. +33 (0)1 42 78 14 60

Bibliothèque Byzantine

Bibliothèque Byzantine er et spesialbibliotek for senantikken og østlig kristendom.

Adr.: 52, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris tlf. +33 (0)1 43 54 86 60

Publisert 19. des. 2017 15:30 - Sist endret 4. okt. 2021 10:37