Styret 2019-2022

Styreleder

Professor Gunn Enli, prodekan for studier og utdanning

Det humanistiske fakultet, UiO

Styrets sekretær

Seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern

Det humanistiske fakultet, UiO

Universitetet i Oslo

Styremedlem

Professor Hans Petter Graver

Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

Vararepresentant

Fakultetsdirektør Benedicte Rustad

Det juridiske fakultet, UiO

Universitetet i Bergen

Styremedlem

Professor Anne Beate Maurseth, prodekan for forskning og formidling

Det humanistiske fakultet, UiB

Vararepresentant

Professor Kristin Strømsnes

Institutt for sammenlignende politikk, UiB

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Styremedlem

Professor Lise Rye

Institutt for historiske studier, NTNU

Vararepresentant

Professor Anne Trine Kjørholt

Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

UiT - Norges arktiske universitet

Styremedlem

Professor Ann Therese Lotherington, prodekan for forskning

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT - Norges arktiske universitet

Vararepresentant

Førsteamanuensis Linda Nesby

Institutt for språk og kultur, UiT - Norges arktiske universitet

Universitets- og Høgskolerådet

Styremedlem

Rektor, Professor Sunniva Whittaker

Universitetet i Agder, Fakultetet for humaniora og pedagogikk

Vararepresentant

Professor Alexandre Dessingué

Universitetet i Stavanger, Det Humanistiske Fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Den Kongelige Norske Ambassade i Paris

Observatør

Direktør Fred Arild Pettersen

Utdannings- og forskningsråd, Direktør Norges hus, Den Kongelige Norske Ambassade

Senterledelse

Observatør

Professor og senterleder, Marek Thue Kretschmer

Det norske universitetssenter i Paris, DNUP/CNUP

Observatør

Rådgiver, Kirstin B. Skjelstad

Det norske universitetssenter i Paris, DNUP/CNUP

Publisert 26. jan. 2018 15:19 - Sist endret 30. juni 2020 21:59