Dette er styret – 2018

Fung. styreleder

Prodekan Professor Turid Moldenæs

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT

Styrets sekretær

Seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern

Det humanistiske fakultet, UiO

Universitetet i Oslo

Styremedlem

Professor Hans Petter Graver

Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

Vararepresentant

Fakultetsdirektør Benedicte Rustad

Det juridiske fakultet, UiO

Universitetet i Bergen

Styremedlem

Professor Randi Koppen

Institutt for fremmedspråk, UiB

Vararepresentant

Professor Kristin Strømsnes

Institutt for sammenlignende politikk, UiB

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Styremedlem

Pofessor Lise Rye

Institutt for historiske studier, NTNU

Vararepresentant

Prodekan for forskning Anne Trine Kjørholt

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU

Norges arktiske universitet (UiT)

Styremedlem, fung. styreleder.

Prodekan Professor Turid Moldenæs

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT

Vararepresentant

Professor Marie-Theres Federhofer

Institutt for kultur og litteratur, Fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, UiT

Universitets- og Høgskolerådet

Styremedlem

Dekan Professor Sunniva Whittaker

Universitetet i Agder, Fakultetet for humaniora og pedagogikk

Vararepresentant

Professor Alexandre Dessingué

Universitetet i Stavanger, Det Humanistiske Fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Den Kongelige Norske Ambassade i Paris

Observatør

Direktør Fred Arild Pettersen

Utdannings- og forskningsråd, Direktør Norges hus, Den Kongelige Norske Ambassade

Senterledelse

Observatør

Professor og senterleder, Johs Hjellbrekke

Det norske universitetssenter i Paris, DNUP/CNUP

Observatør

Rådgiver, Kirstin B. Skjelstad

Det norske universitetssenter i Paris, DNUP/CNUP

Publisert 26. jan. 2018 15:19 - Sist endret 15. okt. 2018 10:44