Senteret tilbyr

En prioritert målgruppe for oss er norske forskerrekrutter, i tillegg til etablerte forskere ved de norske deltakende fakulteter og institusjoner som kan nyte godt av våre tjenester.

To personer sitter ved et bord. Den ene noterer på en blokk.

Det norske universitetssenteret i Paris (DNUP) sine praktiske oppgaver omfatter blant annet:

Ut over støtte til stipendiater og post.doktorer, gir senteret normalt ikke økonomisk støtte til reiser og til opphold i Frankrike. For denne type støtte viser vi til avtalen mellom Norges Forskningsråd og FMSH. Denne avtalen gir også norske forskere anledning til å benytte seg av forskningsstiftelsen Fondation Maison des Sciences de L'Homme (FMSH) infrastruktur (bibliotek, kantine, skrivestue, o.l.). Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til NFR eller til senteret. 

Senteret skal også, så langt det er mulig, sette norske forskere i kontakt med miljøer og enkeltforskere ved andre universiteter og forskningsinstitusjoner i Frankrike.

Publisert 20. apr. 2020 10:12 - Sist endret 20. apr. 2020 14:07