Stiftelsen Fondation Maison des Sciences de L'Homme (FMSH)

Fondation Maison des Sciences de L'Homme (FMSH) er en forskningsstiftelse som skal støtte, fremme og drive forskning i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Det norske universitetssenteret i Paris huses av FMSH.

Fasaden med mange vinduer på bygget hvor FMSH holder til. Foto.

Et av senterets fortrinn er tilhørigheten til Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH). Dette er en institusjon som huser en lang rekke større og mindre forskningssentre og forskningsprogrammer innen samfunnsvitenskap og humaniora, og med spisskompetanse på hele verden. Dette gir senteret unike muligheter til kontakt med et bredt spekter av aktuelle forskningsmiljøer.

FMSH ble opprettet i 1963 etter initiativ fra  den kjente franske historiker­en Fernand Braudel, som var FMSH sin administrator i en årrekke. FMSH ledes idag av sosiologen Michel Wievorka. Stiftelsen får sine driftsmidler fra offentlige tilskudd og ulike fond og legater, samt fra  egen virksomhet.

Vertsinstitusjon

FMSH fungerer som vertsinstitusjon og overbygning for en lang rekke forskningsentre, forskningsprogrammer og individuelle gjesteforskere. De to viktigste enhetene er IEA (Institut d'Etudes Avancées) og CEM (Collège d'Etudes Mondiales). I samme bygning finnes dessuten École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Sentrene og programmene er i mange tilfeller finansiert av, og sammensatt av forskere fra CNRS (det franske forsk­ningsrådet), universitetene i Paris, m. m.

Støtte til forskningsopphold ved FMSH

FMSH organiserer nasjonale og internasjonale nettverk, admini­strerer forskningsprogrammer, utgir vitenskapelige tidsskrifter, arrangerer  seminarer og konferanser, og har bilaterale sam­arbeids­avtaler med en rekke utenlandske universiteter og forskningsråd.

Det eksisterer også en avtale mellom FMSH og NFR. I henhold til den kan det søkes om  midler for støtte til forskningsopphold ved FMSH. FMSH inviterer og mottar årlig mellom 500 og 600 utenlandske gjeste­forskere, for kortere eller lengre opphold, og avholder et betydelig antall seminarer og konferanser.

Forskerhuset Maison Suger, med 33 leiligheter og hybler, er knyttet til FMSH.

Publisert 19. des. 2017 15:30 - Sist endret 3. nov. 2020 14:10