English version of this page

Kontakt oss

Senterleder

Portrett. Foto.Professor Johs. Hjellbrekke

Mail: johs.hjellbrekke@msh-paris.fr

eller johs.hjellbrekke@uib.no

Tel: +33 (0) 1 40 48 65 44

Mobil: +33 (0) 6 79 15 75 51. +47 92 82 49 21


Johs Hjellbrekke er senterleiar ved Det norske universitetssenter i Paris (DNUP), på fransk Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP).

Bakgrunn

Hjellbrekke er dr. polit i sosiologi, og har sidan 2010 vore professor ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Han har publisert fleire bøker og ei lang rekkje artiklar innanfor emneområda sosial mobilitet, elitar, sosiale klassar, kvantitative metodar, arbeidssosiologi og historisk sosiologi.

I tillegg til å ha vore gjesteforelesar ved meir enn 20 ulike universitet og lærestader i inn- og utland, har han lang røynsle frå universitetspolitisk arbeid og frå universitetsadministrative verv.

Administrativt ansvarlig

Portrett. Foto.Rådgiver Kirstin B. Skjelstad

Mail: skjelsta@msh-paris.fr

Mobil: +33 (0) 6 23 75 13 81

 


Kirstin Birgitte Skjelstad er administrativ ansvarlig ved Det norske universitetssenter i Paris (DNUP), på fransk Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP).

Bakgrunn

Skjelstad er cand.mag. med fagene fransk og kunsthistorie. Hun har vært administrativ ansvarlig for Det norske universitetssenter i Paris siden januar 2002. 

Hennes bakgrunn i fransk i tillegg til universitetet er fra Lycée International, Saint-Germain-en-Laye og fransk for næringslivet ved Høgskolen i Bodø.

Hun har benyttet fransk-kompetansen som guide for franskmenn fra Svartisen til Nordkapp, tolk og gjennom undervisning ved Bodø videregående skole, Folkeuniversitetet og EF sommerskoler i Saint Raphaël, i tillegg til egne språkkurs for voksne.

 

Følg oss på facebook