English version of this page

Kontakt oss

Professor Marek Thue Kretschmer

Senterleder

Professor Marek Thue Kretschmer

Mail: mtkretschmer@msh-paris.fr

eller marek.kretschmer@ntnu.no

Tel: +33 (0)788438167 eller +47 91333641


Marek Thue Kretschmer er senterleder ved Det norske universitetssenter i Paris (DNUP), på fransk Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP).

Bakgrunn

Kretschmer har studert klassisk filologi ved Universitetet i Bergen og NTNU. Etter fullført doktorgrad ble han ved NTNU ansatt som førsteamanuensis i latin i 2006 og som professor i 2011. Forskningsfelt: klassiske latinske forfatteres Nachleben i middelalderen, middelalderlatinsk og gammelfransk litteratur.

Administrativt ansvarlig Kirstin B. Skjelstad

Administrativt ansvarlig

Rådgiver Kirstin B. Skjelstad

Mail: skjelsta@msh-paris.fr

Mobil: +33 (0) 6 23 75 13 81


Kirstin Birgitte Skjelstad er administrativ ansvarlig ved Det norske universitetssenter i Paris (DNUP), på fransk Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP).

Bakgrunn

Skjelstad er cand.mag. med fagene fransk og kunsthistorie. Hun har vært administrativ ansvarlig for Det norske universitetssenter i Paris siden januar 2002. 

Hennes bakgrunn i fransk i tillegg til universitetet er fra Lycée International, Saint-Germain-en-Laye og fransk for næringslivet ved Høgskolen i Bodø.

Hun har benyttet fransk-kompetansen som guide for franskmenn fra Svartisen til Nordkapp, tolk og gjennom undervisning ved Bodø videregående skole, Folkeuniversitetet og EF sommerskoler i Saint Raphaël, i tillegg til egne språkkurs for voksne.

 

Følg oss på facebook