Arrangementer 2019

Kommende

Tid og sted: 28. jan. 2019 10:00 - 29. jan. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 19. feb. 2019 10:00 - 20. feb. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 21. feb. 2019 10:00 - 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 18. mars 2019 10:00 - 19. mars 2019 18:00, fmsh, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18/A2-49
Tid og sted: 20. mars 2019 10:00 - 12:00, fmsh, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 25. mars 2019 10:00 - 27. mars 2019 18:00, fmsh, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 1. apr. 2019 10:00 - 5. apr. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle A2-49/B1-18
Tid og sted: 10. apr. 2019 10:00 - 12. apr. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 24. apr. 2019 10:00 - 26. apr. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 9. mai 2019 10:00 - 10. mai 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 20. mai 2019 10:00 - 21. mai 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle A2-49/B1-18
Tid og sted: 20. mai 2019 10:00 - 21. mai 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle EPHE 33/ B1-18
Tid og sted: 22. mai 2019 10:00 - 24. mai 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle BS1-05/B1-18
Tid og sted: 5. juni 2019 10:00 - 6. juni 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 11. juni 2019 10:00 - 14. juni 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle 9 EPHE/1 EPHE
Tid og sted: 17. juni 2019 10:00 - 19. juni 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 18. sep. 2019 10:00 - 20. sep. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 7. okt. 2019 10:00 - 9. okt. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18
Tid og sted: 24. okt. 2019 10:00 - 25. okt. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18

Tidligere

Tid og sted: 9. jan. 2019 10:00 - 11. jan. 2019 18:00, FMSH, 54 Bd Raspail, 6e, salle B1-18/ephe 9