print logo

Stipend og støtte

Shakespeare and Company. Foto: Frank P. Silye

CUNP Stipend til reise- og opphold for PhD og postdoktor i Paris eller det øvrige Frankrike i 2018

Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP, lyser ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold i Paris eller ved andre læresteder/forskningsinstitusjoner i Frankrike.

Ordningen gjelder for dr.gradsstipendiater med opptak ved eierinstitusjonene NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Ansatte i post.doc-stillinger kan også komme i betraktning.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsfag eller humanistiske fag, men det tilstrebes en balanse mellom de to fakultetsområdene.

Søknadsfrist 1. februar 2018.

Franske forskere til Norge – Mobilitetsprogram, støtteordning for 2018

Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP, vil la norske forskere få anledning til å invitere franske forskere til Norge, i tilknytning til samarbeidsprosjekter, til å holde gjesteforelesninger eller til kortere gjesteforskeropphold, begrenset oppad til 1 måned. Et mulig tiltak kan også være støtte til mindre konferanser med fransk deltakelse. 

Søknadsfrist: 1. februar 2018.

NFR/FMSH-avtalen

Norges forskningsråd og Fondation Maison des Sciences de l'Homme har inngått en avtale om forskerutveksling. Avtalen innebærer at norske forskere får dekket reise av NFR og opphold i Paris av FMSH, mens inviterte franske forskere får dekket reise av FMSH og opphold i Norge av NFR, vanligvis for en periode på inntil én måned.

Auroraprogrammet - forskerutveksling mellom Norge og Frankrike

Auroraprogrammet skal etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske vitenskapelige ansatte/ forskergrupper kan søke om støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Les mer om Auroraprogrammet.

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISAUR/1244023203530&visAktive=false

Publisert 29. mai 2008 09:56 - Sist endret 10. jan. 2018 16:37