print logo

Stipend og støtte

Shakespeare and Company (foto: Frank P. Silye)

Åsgard 2018

Det franske instituttets vitenskapelige og akademiske senter kunngjør åpningen av Åsgard-programmet for år 2018. Åsgard-programmet er delt inn i to deler:

  • Åsgard-Recherche-programmet er rettet mot forskere. Med mål om å oppmuntre til fremveksten av nye fransk-norske samarbeid. Programmet finansierer en ukes besøk til Norge. I 2017 fikk 12 forskere nytte av dette programmet.
  • Åsgard-Innovasjonsprogrammet er rettet mot fagfolk i teknologioverføringsstrukturer. Med mål om å utvikle samarbeid og utveksling av god praksis på feltet, i løpet av en uke med besøk. Tre fagfolk reiste til Norge i 2017.

Søknadene er åpne fra 15. september til 22. november 2017 for et opphold i 2018. Listen over vinnere vil bli publisert i begynnelsen av januar. For mer informasjon, se sidene til Institut Francais.

CUNP Stipend til reise- og opphold for PhD (og evt post.doc) i Paris eller det øvrige Frankrike i 2017

Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP, lyser ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold i Paris eller ved andre læresteder/forskningsinstitusjoner i Frankrike.

Ordningen gjelder for dr.gradsstipendiater med opptak ved eierinstitusjonene NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Ansatte i post.doc-stillinger kan også komme i betraktning.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsfag eller humanistiske fag, men det tilstrebes en balanse mellom de to fakultetsområdene.

Søknadsfrist 1. februar 2017.

Franske forskere til Norge – Mobilitetsprogram, støtteordning for 2017

Centre Universitaire de Norvège à Paris, DNUP, vil la norske forskere få anledning til å invitere franske forskere til Norge, i tilknytning til samarbeidsprosjekter, til å holde gjesteforelesninger eller til kortere gjesteforskeropphold, begrenset oppad til 1 måned. Et mulig tiltak kan også være støtte til mindre konferanser med fransk deltakelse. 

Søknadsfrist: 1. februar 2017.

NFR/FMSH-avtalen

Norges forskningsråd og Fondation Maison des Sciences de l'Homme har inngått en avtale om forskerutveksling. Avtalen innebærer at norske forskere får dekket reise av NFR og opphold i Paris av FMSH, mens inviterte franske forskere får dekket reise av FMSH og opphold i Norge av NFR, vanligvis for en periode på inntil én måned.

Det er ingen søknadsfrist for de norske som søker seg til Frankrike.

For franske som søker seg til Norge er søknadsfristen 1. februar.

Bourses Fernand Braudel

La Fondation Maison des sciences de l’homme offre 39 bourses incoming et 9 bourses outgoing de recherche postdoctorale en sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois dans le cadre de son programme « Fernand Braudel-IFER » (International Fellowships for Experienced Researchers), soutenu par l’Union européenne (Programme Action Marie Curie – COFUND – 7ème PCRD).

Le formulaire de candidature en ligne seulement (accessible du 3 mars midi GMT au 3 avril midi GMT), ainsi que le détail de l'appel, des conditions d'admission et de sélection.

Auroraprogrammet - forskerutveksling mellom Norge og Frankrike

Auroraprogrammet skal etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske vitenskapelige ansatte/ forskergrupper kan søke om støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Les mer om Auroraprogrammet.

Begynne på doktorgradsutdanning i Lyon?

École Normale Supérieure - Lettres et Sciences humaines, Lyon, har startet et program for mottak av doktorander fra utlandet.

Tilbudet omfatter fag som litteratur, språkfag/didaktikk, økonomi, filosofi, historie, geografi, sosiologi, film- og billedsemiologi, mediefag og fransk som fremmedspråk.

Studentene, som tilbys fra seks til ni måneders opphold på samme betingelser som franske studenter (veiledning, adgang til å bo i studentby, osv.), kan begynne på sin doktorgradsutdanning i Lyon. Man må betale sitt opphold selv, men man innlemmes i forskningsmiljøene som om man var opptatt på vanlige franske vilkår.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger: www.ens-lsh.fr , eller eventuelt til Afifa.Zenati@ens-lsh.fr , tlf. (0)4 37 37 60 81.

Søknadsfrist 30. mars hvert år for oppstart 1. oktober (ni mnd.), eller 7. januar (seks mnd.).

Publisert 29. mai 2008 09:56 - Sist endret 27. sep. 2017 14:27