print logo

Prosedyre for søknad om NFR/FMSH-stipend til Paris-opphold, fra norsk side.

Rev. 16.12.2014

1. Generelt

Det kan søkes om inntil 1 måneds opphold i forskningsøyemed i Paris. FMSH dekker kostnader til oppholdet (normal støtte er 2000 € for 1 mnd), mens reiseutgifter dekkes av NFR. Det søkes samlet om reise- og oppholdsstøtten.

2. Invitasjon

Du bør ha en invitasjon skrevet på engelsk fra en fransk forsker eller forskningsmiljø.

3. Søknad

Skriv en søknad om stipend, på engelsk, for reise og opphold i Paris, med henvisning til gjeldende avtale mellom Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) og NFR.

Søknaden bør inneholde en kort presisering av planene for Frankrike-oppholdet og tidspunktet, og bør referere til invitasjonen.

I tillegg til invitasjonen vedlegges en kort CV.

Søknad, invitasjon og kort CV stiles til: 

Fondation Maison des Sciences de l'Homme

à l'attention de Monsieur l'Administrateur

190, Avenue de France, 75013 Paris

CS no.71345, 75648 Paris Cedex 13, France

Søknad, invitasjon og kort CV sendes til:

Programme franco-norvégien (PFN)

Fondation Maison des Sciences de l'Homme

190, Avenue de France, 75013 Paris

CS no.71345, 75648 Paris Cedex 13, France


Send også søknaden elektronisk til: skjelsta@msh-paris.fr

3. Bolig

Dersom du også ønsker å søke om bolig, kan du henvende deg til Senteret v/Kirstin B. Skjelstad, skjelsta@msh-paris.fr, for reservasjon av forskerleiligheten i 3, rue Henri Pape, Paris 13e, eller sende en søknad til forskerhuset Maison Suger 

Publisert 5. mai 2014 12:52 - Sist endret 16. des. 2014 12:01