print logo

PhD

Informasjon om støtte og stipender.

PhD-seminar (foto: Kirstin B. Skjelstad)

1. Stipend til reise og opphold for PhD og post.doc i Paris eller det øvrige Frankrike i 2017

Centre Universitaire de Norvège à Paris, CUNP, lyser ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold i Paris eller ved andre læresteder/forskningsinstitusjoner i Frankrike.

Ordningen gjelder for dr.gradsstipendiater med opptak ved medlemsinstitusjonene NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Ansatte i post.doc-stillinger kan også komme i betraktning.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsfag eller humanistiske fag, men det tilstrebes en balanse mellom de to fakultetsområdene. 

Søknadsfrist 1. februar 2017.

2. Begynne på doktorgradsutdanning i Lyon?

École Normale Supérieure - Lettres et Sciences humaines, Lyon, har startet et program for mottak av doktorander fra utlandet.

Tilbudet omfatter fag som litteratur, språkfag/didaktikk, økonomi, filosofi, historie, geografi, sosiologi, film- og billedsemiologi, mediefag og fransk som fremmedspråk.

Studentene, som tilbys fra seks til ni måneders opphold på samme betingelser som franske studenter (veiledning, adgang til å bo i studentby, osv.), kan begynne på sin doktorgradsutdanning i Lyon.

Man må betale sitt opphold selv, men man innlemmes i forskningsmiljøene som om man var opptatt på vanlige franske vilkår.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger: www.ens-lsh.fr , eller eventuelt til Afifa.Zenati@ens-lsh.fr , tlf. (0) 4 37 37 60 81.

Søknadsfrist 30. mars hvert år for oppstart 1. oktober (ni mnd), eller 7. januar (seks mnd).

Publisert 26. apr. 2013 15:43 - Sist endret 6. des. 2016 12:59