print logo

Det norske universitetssenter i Paris

Aktuelt

- CUNP flytter den 18.april tilbake til 54, Bd Raspail, 6e, kontor A03.08 i 3.etg. 

Ny postadresse er: CUNP (Centre Universitaire de Norvège à Paris),

54, Bd Raspail, 75270, Paris Cedex 06. 

 

- Vi forlater 190, Avenue de France, 13e, den 31.mars.

Fra 31.mars til 7.april er vi ikke tilgjengelige på msh mailadresser.

Kirstin B. Skjelstad kan treffes på +33 (0)623751381,

og Johs Hjellbrekke kan treffes på mail johs.hjellbrekke@uib.no, +33 (0)679157551 eller

+47 92824921.

I prinsippet er vi begge tilgjengelige på skjelsta@msh-paris.fr og jhjellbrekke@msh-paris.fr etter den 7.april, men fysisk er vi ikke på det nye senteret/kontoret før 18.april.

Vi ønsker alle velkomne tilbake til 54, Bd Raspail, nå uten asbest!

 

- Ny direktør ved CUNP fra 1.juli 2016 er Professor Johs Hjellbrekke, sosiolog fra Universitetet i Bergen. 

- Senteret har skiftet navn fra oktober 2015, det nye navnet er:

  • Centre Universitaire de Norvège à Paris, CUNP
  • Det norske universitetssenter i Paris, DNUP
  • The Norwegian University Centre in Paris, NUCP 

Søk stipend

Trenger du bolig?

Utsikt fra forskerleiligheten (foto: Arne Lervåg)

Kortidsleie av senterets forskerleilighet, Henri Pape

Ledig i 2017:

25.03.-17.04.

16.-19.05.

06.-08.06.

18.06.-03.09.

25.-30.09.

16.10. og ut året

Adgangskort

Slik skaffer du deg adgangskort til senteret. Kortet gir også rabatter på museer, utstillinger med mer.

Bibliotekskort

Slik får du bibliotekskort ved Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), som gir deg adgang til lesesal og lån av bøker.

Arrangementer

02 mai

Prof. Hans Petter Graver, Jus/UiO

03 mai

Prof. Hans Petter Graver, Jus/UiO

04 mai

Prof. Hans Petter Graver, Jus/UiO

05 mai

Prof. Hans Petter Graver, Jus/UiO

10 mai

Prof. Aksel Tjora, NTNU

Anne Hirrich, NTNU (Adm)