print logo

Det norske universitetssenter i Paris

Aktuelt

Vi har skiftet navn fra oktober 2015, det nye navnet er:

  • Centre Universitaire de Norvège à Paris, CUNP
  • Det norske universitetssenter i Paris, DNUP
  • The Norwegian University Centre in Paris, NUCP 

Søk stipend

Trenger du bolig?

Utsikt fra forskerleiligheten (foto: Arne Lervåg)

Kortidsleie av senterets forskerleilighet, Henri Pape

Ledig i 2015:

19.10.-12.11.

28.11.-03.12.

Ledig i 2016:

05.01.-17.01.

07.03.-28.03.

05.06.-20.06.

01.07.- ut året

 

Adgangskort

Slik skaffer du deg adgangskort til senteret. Kortet gir også rabatter på museer, utstillinger med mer.

Bibliotekskort

Slik får du bibliotekskort ved Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), som gir deg adgang til lesesal og lån av bøker.

Arrangementer

2. des. 2015 10:00 - 17:00 Legg til i kalender

 Anje Müller Gjesdal, HHI, Bergen,

Pr. F. Rastier, CNRS

Pr. A. Romeborn, Gtbg

3. des. 2015 - 5. des. 2015 Legg til i kalender

Prof. Chantal Lyche, HF/UiO

Jacques Durand, Univ.Toulouse

Bernard Laks, Univ. Paris Ouest Nanterre

4. des. 2015 10:00 - 18:00, Salle 318 Legg til i kalender

Prof. Anne Husebekk/UiT

Prof. M.-T. Federhofer, HSL/UiT

7. des. 2015 09:00 - 8. des. 2015 17:00, La Maison de Norvège CIUP Legg til i kalender

Prof. Chantal Lyche, HF/UiO

Jacques Durand, Univ.Toulouse

14. des. 2015 10:00 - 15. des. 2015 18:00 Legg til i kalender

Prof. Anne Eriksen, HF/UiO